تبلیغات
ترجمه ای از قرآن


نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: چهارشنبه 11 تیر 1393-18:51

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِشروع میکنم با نام تو ای خدای مهربان مهرورز

اعراب:

(بسم) جارو مجرور متعلق به محذوف خبر. و مبتدا محذوف, تقدیرش: ابتدایی
(الله) لفظ جلاله, مضاف الیه مجرور و علامت جر کسره.
(الرحمن) نعت(صفت) برای لفظ جلاله تبعیتش در جر
(الرحیم) نعت دوم برای لفظ جلاله تبعیتش در جر

ادامه مطلبنوع مطلب: قواعد نحو  قواعد صرف 
نویسنده: گل مریم
تاریخ: چهارشنبه 16 آذر 1390-12:06بسیار می‏شود كه مردم ، عملی را كه می‏كنند ، و یا می‏خواهند آغاز آن كنند ، عمل خود را با نام عزیزی و یا بزرگی آغاز می‏كنند ، تا باین وسیله مبارك و پر اثر شود ، و نیز آبروئی و احترامی به خود بگیرد ، و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یاد آن به میان می‏آید ، به یاد آن عزیز نیز بیفتند .

خواهید پرسید كه دلیل قرآنی این معنا چیست ؟
ادامه مطلبنوع مطلب: تفسیر قرآن