نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: چهارشنبه 11 تیر 1393-18:51

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِشروع میکنم با نام تو ای خدای مهربان مهرورز

اعراب:

(بسم) جارو مجرور متعلق به محذوف خبر. و مبتدا محذوف, تقدیرش: ابتدایی
(الله) لفظ جلاله, مضاف الیه مجرور و علامت جر کسره.
(الرحمن) نعت(صفت) برای لفظ جلاله تبعیتش در جر
(الرحیم) نعت دوم برای لفظ جلاله تبعیتش در جر
صرف:

(اسم) در آن ابدال صورت گرفته ,اصل آن سمو, حذف حرف علة و آن لام الفعل هست که تبدیل شده به همزه ی وصل, و دلیل واو جمعش بر أسماء ( أسماو) , أسامی(أسامو) و مصغرش سمیّ (سموی) که در آن اعلال به قلب رخ داده است.

(الله): اصل آن ألإلاه, منتقل شده حرکت همزه به سوی لام تعریف، سپس ساکن شده و حذف شده الف اولی برای التقاء ساکنین و ادغام شده لام در لام دومی.
و حذف الف بعد لام دوم برای کثرت استعمال.

(الرحمن) صفت مشتقة از صیغه مبالغه, وزن آن فعلان از فعل رَحِمَ یَرحَمُ باب فَرِحَ
(الرحیم) صفت مشتقة از صیغه مبالغه, یا صفت مشبهة به اسم فاعل وزن آن فعیل از فعل رَحِمَ یَرحَمُ
نوع مطلب: قواعد نحو  قواعد صرف شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic