نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: چهارشنبه 11 تیر 1393-18:46

نَعْبُدُ: فعل مضارع مرفوع، متکلم مع الغیر، (ع ب د) صحیح سالم، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی


نَسْتَعِینُ1: فعل مضارع مرفوع، متکلم مع الغیر، (ع و ن) معتل اجوف واوی، معلوم، متعدی

إهْدِنَا2: (إهدِ) فعل امر دعایی مبنی بر حذف حرف علة، مفرد مذکر مخاطب، (ه د ی) معتل ناقص یایی، متعدی، (نا) ضمیر متصل نصبی، متکلم مع الغیر، مفعول به


1) نَسْتَعْوِنُ (کسره بر واو سنگین هست منتقل میشه به عین و واو ساکن میشود= اعلال به سکون) نَسْتَعِوْنُ (اعلال به قلب = واو تبدیل میشه به یاء به علت سازگاری کسره با یاء)نَسْتَعِینُ

۲) تَهْدِیُ (برای ساختن امر حاضر حروف اتین حذف میشه و چون ابتدای به ساکن هست. همزه گذاشته می شود و حرکت همزه بستگی به حرکت عین الفعل دارد. چون کسره هست پس همزه ی مکسور گذاشته میشود.) إهْدِیُ ( و آخر فعل هم مجزوم میشود.) إهْدِیْ ( چون ناقص هست . طبق قاعده حذف میشود. = اعلال به حذف) إهْدِhttp://www.shahrequran.ir/thread2571.html,حمد,الفاتحه,تجزیه,افعال,
نوع مطلب: صرف آیات قرآن شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات