تبلیغات
ترجمه ای از قرآن


نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 1 فروردین 1392-17:32
4 1 Hashieha  39گل ها همه با اذن تو برخاسته اند

از بهر ظهور تو خود آراسته اند4 1 Hashieha  39

4 1 Hashieha  39مردم همه در لحظه ی تحویل، بی شک

اوّل فرج تو از خدا خواسته اند4 1 Hashieha  39
عنوان


عنوان
عنوان