تبلیغات
ترجمه ای از قرآن


نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: دوشنبه 30 بهمن 1391-13:43

بسم الله الرحمن الرحیم


سلام دوستان و کاربران گرامی
در این قسمت  با یاری خداوند متعال قواعدی از صرف، که کاربرد بیشتری نسبت به بقیه قواعد برای ترجمه ی قرآن کریم دارد, گذاشته می شود.إن شاءالله
و اما کلیاتی در مورد صرف:


درس اول: کلیات 1:


علوم ادبی سیزده علم است:

صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه، خطّ، انشاء، لغت، اشتقاق، قرض الشّعر و تاریخ(تاریخ ادبیّات).

در اینجا موضوع مورد بحث فقط علم صرف است.

ابتدا لازم است که تعریف، موضوع و فایده علم صرف را روشن کنیم.

الف: تعریف علم صرف:


صرف در لغت به معنای "گردانیدن" است و چون در این علم بحث می شود که چگونه یک کلمه را به شکلهای مختلفی در آوریم تا معانی گوناگونی از آن شنیده شود، آن را علم صرف نامیده اند؛

مثلا کلمه نَصر (یاری کردن) را به اشکال: نَصَرَ، یَنصُرُ، اُنصُر، ناصِر و ... در می آوریم تا معانی: یاری کرد، یاری می کند، یاری کن، یاری کننده و ... از آن بدست آید.

قواعد جمع، تثنیه، بحث بابهای های ثلاثی مزید و معانی آن ها، اوزان اسم و فعل، انواع فعل و اسم و صفت و مسائلی از این قبیل، مسائلی هستند که در این علم از آن ها بحث می شود.


ب: موضوع علم صرف:

موضوع علم صرف کلمه است، یعنی این علم در باره ساختمان کلمه بحث میکند از این رو، آن را علم کلمه شناسی هم گفته اند.


ج: فایده علم صرف:


فایده علم صرف این است که با یادگیری قواعد و ضوابط آن، می توانیم معنای یک کلمه را بدرستی بفهمیم؛

مثلا: کلمه " نَصَرَ" را ( یاری کرد) ترجمه کنیم و "نُصِرَ" را ( یاری شد) و یَنصُرُ" را (یاری می شود).


د: فرق علم اشتقاق و علم صرف:


از میان علوم ادبی, علم اشتقاق و صرف به هم نزدیکند، ما در اینجا تعریف این دو علم را می آوریم تا تفاوت آن ها نیز روشن شود.

گفتیم که علم صرف، علمی است که به ما می آموزد چگونه یک کلمه را به شکل های مختلف در آوریم تا معانی گوناگونی از آن فهمیده شود.

اما علم اشتقاق، ریشه کلمات را نشان می دهد و اصل و فرع آن ها را بیان می کند؛

مثلا می گوید: کلمات نَصَرَ، یَنصُرُ، اُنصُر، ناصِرٌ، منصورٌ، منصورةٌ و ... از " النَّصر" گرفته شده است.
و سؤال هایی از درس:

1- علوم ادبی را بشمارید.
2- فایده علم صرف چیست؟
3- موضوع علم صرف چیست؟
4- فرق علم صرف و اشتقاق چیست؟


موفق باشید
نوع مطلب: قواعد صرف