تبلیغات
ترجمه ای از قرآن


نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: یکشنبه 29 بهمن 1391-14:06

بدع

ایجاد ابتكارى.

باید دانست هر ایجادى ابداع نیست بلكه ابداع آنست كه بدون سابقه و بدون پیروى از دیگران باشد، بهترین كلمه براى آن، ابتكار است

مفردات میگوید: «الابداع انشاء صنعة بلا احتذاء و اقتداء» در اقرب آمده:

«بدعه بدعا: اخترعه لا على مثال».

نوع مطلب: لغات قرآن کریم